Esthajnal Alapítvány

Levendel László otthon

Közhasznúsági jelentések


Az Esthajnal Alapítvány 2010. évről szóló

Közhasznúsági jelentése

az 1997. évi CLVI. törvény 19.§ alapján

A költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámoló

2010. évben állami normatív támogatásból származó bevétel: 14.213.000 -Ft
Normatív támogatás jogcíme: bentlakásos szociális intézményi ellátás
Az Alapítvány a normatív állami támogatást teljes összegében a Levendel László Otthon működtetésére fordította.

 

 Megnevezés

 

Bevételek

 

1.

Személyes gondoskodást nyújtó közfeladatra kapott állami támogatás összesen, ebből:

14.213.000

gázár kompenzáció

 

normatív állami támogatás összesen

 

ebből 2006. évi állami támogatás

 

2.

Alapítótól kapott támogatás

 

3.

Államháztartás más alrendszereiből kapott támogatás

 

4.

Pályázati úton elnyert támogatás

 

5.

Egyéb bevétel

2.096.242

6.

Térítési díj

4.970.300

7.

Bevételek összesen

21.279.542

 

Kiadások

 

1.

Személyi jellegű ráfordítások összesen, ebből:

 

bér, bérjellegű ráfordítás (költség)

11.034.730

egyéb személyi juttatások

993.000

járulékok

 

2.

Anyag és anyagjellegű költségek

 
 

intézményi anyagkölts

8.745.931

 

irodaszer, nyomtatvány

 
 

egyéb anyagköltség

946.664

3.

Tevékenység összes kiadása

21.720.325

     

Az Esthajnal Alapítvány 2009. évről szóló

Közhasznúsági jelentése

az 1997. évi CLVI. törvény 19.§ alapján

A költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámoló

2009. évben állami normatív támogatásból származó bevétel: 15.685.000. -Ft

Normatív támogatás jogcíme: bentlakásos szociális intézményi ellátás

Az Alapítvány a normatív állami támogatást teljes összegében a Levendel László Otthon működtetésére fordította.

 

Megnevezés

 

Bevételek

 

1.

Személyes gondoskodást nyújtó közfeladatra kapott állami támogatás összesen, ebből:

15.685.000

gázár kompenzáció

 

normatív állami támogatás összesen

 

ebből 2008. évi állami támogatás

 

2.

Alapítótól kapott támogatás

 

3.

Államháztartás más alrendszereiből kapott támogatás

 

4.

Pályázati úton elnyert támogatás

2.300.000

5.

Térítési díj

4.441.575

6.

Egyéb bevétel, ebből

 
 

alaptev. szerinti egyéb bev

1.914.000

 

kamat

95611

 

vállalkozási bevét

 
 

telefon használat

70000

7.

Rendkívüli bevételek

119841

8.

Bevételek összesen

24626027

Kiadások

 

1.

Személyi jellegű ráfordítások összesen, ebből:

 

bér, bérjellegű ráfordítás (költség)

 

személyzeti szolg

8230500

szoc. ellátás

 

szociális segítő feladatok

 

egyéb személyi juttatások

 

továbbképzés

 

munkajutalom

 
   

szocioterápiás jutalom

1010000

saját gk használat

 

járulékok

 

2.

Anyag és anyagjellegű költségek

 
 

intézményi anyagkölts

6524026

 

irodaszer, nyomtatvány

 
 

egyéb anyagköltség

 

3.

Egyéb költségek ráfordítások

 
 

int. Egyéb költs

438509

 

rezsi

2653733

 

telefon

 
 

posta

5690

 

szolg. Igénybevétel

 
 

kisértékű t.eszköz

175880

 

karbantartás

 
 

bankköltség

127184

 

biztosítás

284288

 

értékcsökkenés

317772

 

egyéb szolgáltatás

1590742

4.

Rendkívüli ráfordítások

 

5.

Tevékenység összes kiadása

21.358.324