Esthajnal Alapítvány

Levendel László otthon

Az Esthajnal Alapítvány

Az Esthajnal Alapítvány szakmai céljai:

A kórházi járó és fekvőbeteg ellátás kiegészítése, a hatékonyság javítása és az elért gyógyeredmények megtartása érdekében az Alapítvány szociális ellátások keretében pszichiátriai betegek részére lakóotthont, rehabilitációs intézmény mellett a későbbiekben  nappali ellátást is kíván működtetni.

Az Alapítvány a komplex ellátórendszer kialakítása érdekében folyamatosan együttműködik (megbeszélések, értekezletek) az egészségügyi ellátórendszerrel (pszichiátriai gondozók, kórházi pszichiátriai fekvőbeteg szakellátás, közösségi pszichiátriai ellátás), a megye más pszichiátriai profilú szociális intézményeivel, a pszichiátriai betegek érdekképviseleti szervezeteivel, a pszichiátriai betegek társadalmi-, és munka-rehabilitációját segítő szervekkel, intézményekkel, társadalmi szervezetekkel.

Bentlakásos intézmény működtetésével pótolja a családi támogatás hiányát, egyidejűleg biztosítja a gondozott betegek számára a szükséges szakmai kontrollt és a maximális személyi autonómiát; segítséget nyújt, közreműködik az ellátottak munkaviszonyban történő foglalkoztatásának biztosításában, kulturális, sport, művészeti, iparművészeti jellegű programok szervezésében. A különböző szintű szolgáltatások közötti rugalmas átjárhatóság biztosításával a pszichiátriai betegek számára mindig az egyéni szükségleteknek megfelelő segítséget biztosítja: ezáltal a csökkenti, tervezhetőbbé teszi a betegek krónikus fekvőbeteg ellátás iránti szükségletét, javítja a járóbeteg szakellátás és a gondozás hatékonyságát.

Terveink szerint az Alapítvány a folyamatos szakmai innováció érdekében az intézmény lehetőséget nyújt középiskolások, főiskolások, egyetemisták szakmai gyakorlatának letöltésében, gyakorlati képzésben, tereptanárok képzésében.

Szakmai szervezési, képzési feladatok: az alapítvány rendszeresen szervez találkozókat a társszakmák képviselői és a hasonló profilú intézményben élő pszichiátriai betegek számára pl.

  • tapasztalatcsere az egészségügyi szolgáltatást végző kollégákkal,
  • komplex ellátás hatékonyságának empirikus vizsgálata,
  • pszichiátriai betegek, hozzátartozóik, gondnokok találkozója, értekezlete,
  • szakmai egyeztető megbeszélések országos módszertani intézménnyel, megyei önkormányzattal, pszichiáterekkel, munkaügyi központtal...,
  • kórházi szakellátással közös belső szakmai programok, képzések, továbbképzések...